The Comhaltas 1916 Programme Of Events

Macalla 1916

An Echo of the Past... a Vision for the Future

Macalla 1916 is a centenary celebration of the 1916 Easter Rising which gained independence for Ireland. The newly composed suite of music by Michael Rooney, while reflecting on this seminal event in Irish history, will also place it in the context of Ireland’s story from Famine times to the present day. The new suite of music will be performed by the Comhaltas National Folk Orchestra.
Michael Rooney is widely reputed as one of the foremost traditional composers of our time. Originally from Scotstown, Co. Monaghan, Michael has composed seven major suites of music in the past fifteen years, including The Battle of the Books Suite, The Famine Suite, The Millennium Suite, and The De Cuellar Suite. His most recent piece was BORÓIMHE for the Comhaltas National Folk Orchestra in 2014.
The National Folk Orchestra comprises 60 of the finest young traditional and classical musicians from 20 different counties throughout Ireland and the UK.

Séard atá i Macalla 1916 ná comóradh céad bliain ar Éirí Amach na Cásca i 1916 mar ar ghnóthaigh Éire a neamhspleáchas. Déanann an sraith ceoil nua-chumtha ag Michael Rooney machnamh ar an eachtra seamhnach seo i stair na hÉireann maraon lena chur i gcomhthéacs scéal na tíre seo ó aimsir an Ghorta i leith. Seinnfidh an Comhaltas National Folk Orchestra
an sraith nua ceoil seo.
Tá Michael Rooney ainmnithe go forleathan ar cheann dos na cumadóirí ar cheol traidisiúnta is fearr amuigh. As Baile an Scotaigh i gCo. Mhuineacháin ó dhúchas dó, agus áirítear seacht mhór-shraitheanna ceoil leis le cúig bliana déag anuas, mar atá The Battle of the Books Suite, The Famine Suite, The Millennium Suite, agus The De Cueller Suite. B’é BORÓIMHE a chum sé don Comhaltas National Folk Orchestra i 2014, an ceann is deireanaí uaidh.
Tá 60 dos na ceoltóirí óga traidisiúnta agus claisaiceacha is fearr dá bhfuil ar fáil ó 20 contaetha difriúla ar fud na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe sa National Folk Orchestra.


Seachtar Fear Seacht Lá

This spectacular pageant by the late Dr Bryan McMahon was first produced in Croke Park in 1966 for the 50th anniversary of the Easter Rising. 
It was subsequently produced in Cloughjordan, Co. Tipperary – the home place of the 1916 leader Thomas McDonagh, and also in Cashel, Co. Tipperary. It will chronicle the momentous events of Easter 1916 as seen through the eyes of the Seven signatories of the Proclamation. This major pageant will be produced in conjunction with Fleadh Cheoil na hÉireann 2016 in Ennis, Co. Clare, Co. Clare. Significantly the venue will be the Cusack Park the county grounds of Clare GAA in the centre of the town.


The pageant will form part of the Official Opening of Fleadh Cheoil na hÉireann on Sunday, 14th August, 2016. The nine-day Fleadh will attract up to 400,000 people.

Léiríodh an tóstal mórthaibhseach seo, ón Dr Bryan McMahon, trócaire Dé air, don chéad uair i bPáirc an Chrócaigh i 1966 do chomóradh 50 bliain Éirí Amach na Cásca. Léiríodh é arís ina dhiaidh sin i gCloch Shiurdáin, Co. Thiobraid Árann, áit dhúchais cheannaire 1916 Thomas McDonagh, agus arís eile i gCaiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann.

shaechtar.jpg

Déanfar léiriú ar an mór-thóstal seo in éineacht le Fleadh Cheoil na hÉireann 2016 in Inis, Co. an Chláir. Ní le háireamh é gur i bPáirc Uí Chíosóig a bheidh sé ar siúl.

Beidh an tóstal mar pháirt d’oscailt oifigiúil Fleadh Cheoil na hÉireann ar an nDomhnach, 14ú Lúnasa, 2016. Meallfaidh an
Fleadh, a leanann ar feadh naoi lá, suas le 400,000 duine.


Forfhógra Na Cásca

The 420 branches of Comhaltas worldwide, 44 Fleadhanna Ceoil and over 50 Seisiún venues will also host FORFHÓGRA ceremonies to mark the centenary of the 1916 Easter Rising.
The FORFHÓGRA ceremony will include the reading of the 1916 Proclamation and the performance of appropriate significant songs and music.
Copies of the Proclamation will be presented at each FORFHÓGRA event to seven people who have given significant service to their community and nation, and also to relatives of 1916 participants.

Cuirfidh na 420 brainsí de Chomhaltas go domhanda, 44 Fleadhanna Ceoil, agus os cionn 50 ionaid Seisiún ceiliúradh FORFHÓGRA i láthair le comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916.
Is é a bheidh sa cheiliúradh FORFHÓGRA seo ná go léifear Forfhógra 1916, agus go ndéanfar cur i láthair ar amhráin agus ceol oiriúnach le brí.
Bronnfar cóipeanna don Fhorfhógra, ag gach ionad ina mbeidh sé ar siúl, ar sheachtar daoine a bhfuil seirbhís thabhachtach tugtha acu dá bpobal agus don náisiún, agus dóibh siúd a bhfuil gaol acu le rannpháirtithe 1916.

forfoghra.png

Macalla na hÉireann

The Comhaltas Concert Tour of Ireland

Comhaltas Macalla na hÉireann’s concert tour will incorporate 14 stage presentations featuring ‘A Historic Depiction of 1916’. The show will consist of top class musicians, singers and dancers from the four provinces. The narrators will be Seán Ó Sé and Alice Fitzgerald.

The renowned Seán Ó Sé of Cork is acknowledged as one of Ireland’s leading singers, celebrated for his Ó Riada sa Gaeity fame. He has performed nationwide and also in Britain, North America, China, Cuba and recently Italy for Expo 2015 Milan.
Alice Fitzgerald who hails from Dungarvan, Co. Waterford, has also toured extensively with Comhaltas. Alice, who is highly respected in amateur drama circles ranks among the leading singers of her generation.
The producer is Siobhán Ní Chonaráin who has produced many of the much acclaimed Comhaltas shows which have toured Ireland, Britain, North America, Moscow and Cuba.

Cuirfidh camchuairt Chomhaltas Macalla na hÉireann ceolchoirmeacha ar siúl ina mbeidh 14 cur i láthair ar stáitse bunaithe ar ‘A Historic Depiction of 1916’. Beidh togha agus rogha na gceoltóirí, na n-amhránaithe agus na damhsóirí i gceist ó cheithre chúige na hÉireann. Is iad Seán Ó Sé agus Alice Fitzgerald a bheidh mar scéalaithe.
Tá clú agus cáil bainte amach ag Seán Ó Sé, ó Chorcaigh, mar dhuine de mhór amhránaithe na tíre seo, agus ar son a chur i láthair i Ó Riada sa Gaeity. Chan sé i go leor ionaid go Náisiúnta agus freisin sa Bhreatain, i Meiriceá Thuaidh, sa tSín, i gCúba, agus le déanaí san Iodáil in Expo 2015 i Milan.
Thaisteal Alice Fitzgerald, arbh as Dún Garbhán i bPort Láirge di, go forleathan le Comhaltas. Cuirtear Alice, a bhfuil ard mheas uirthi i gcúrsaí drámaíochta amaitéarach, i measc phríomh amhránaithe a linne.
Is í Siobhán Ní Chonaráin an léiritheoir, duine a léirigh cuid mhaith de sheóanna iomráiteacha an Chomhaltais a thug camchuairt ar Éire, an Bhreatain, Meiriceá Thuaidh, Moscó agus Cúba.

2015 TOUR ARTISTS

 • Seán Ó Sé (Corcaigh) FEAR A’ TÍ, AMHRÁNAÍ, REACAIRE
 • Alice Fitzgerald (Port Láirge) AMHRÁNAÍ, REACAIRE
 • Paul Clesham (Maigh Eo) CONSAIRTÍN, PIANÓ
 • Tim Doyle (Baile Átha Cliath) PÍOB UILLEANN
 • Carla Hanafin (Ciarraí) RINCEOIR
 • Darragh Hurley (Ciarraí) RINCEOIR
 • George McAdam (Muineachán) BAINSEÓ, MAINDILÍN
 • Jana McCarthy-Kent (Port Láirge) FEADÓG, FEADÓG MHÓR
 • Vincent Murphy (Loc Garman) BOSCA CEOIL, MILEOIDEON
 • Fíona Nic Conmara (Baile Átha Cliath) FIDIL
 • Gráinne Nic Ghiobúin (Luimneach) CRUIT
 • Séamus Ó Flatharta (Gaillimh) CRUIT, BODHRÁN, RINCEOIR
 • Sarah O’Gorman (Port Láirge) FIDIL
 • Séamus Tierney (Cabhán) FEADÓG MHÓR, FEADÓG
 • Eddie Murphy (Luimneach) BAINISTEOIR
 • McElligotts (Trá Lí) TEICNEOIR FUAIME

VENUES 2016
11th Oct – An Chultúrlann
12th Oct – Randalstown, Co. Antrim
13th Oct – Coalisland, Co. Tyrone
14th Oct – Glenfarne, Co. Leitrim
15th Oct – Dundalk, Co. Louth
16th Oct – Cavan Town, Co. Cavan
17th Oct – Gurteen, Co. Sligo
18th Oct – Clifden, Co. Galway
19th Oct – Ennis, Co. Clare
20th Oct – Macroom, Co. Cork
21st Oct – Dungarvan, Co. Waterford
22nd Oct – Banogue, Co. Limerick
23rd Oct – Cashel, Co. Tipperary
24th Oct – Clontarf, Co. Dublin