FORFHÓGRA NA CÁSCA

The 420 branches of Comhaltas worldwide, 44 Fleadhanna Ceoil and over 50 Seisiún venues will also host FORFHÓGRA ceremonies to mark the centenary of the 1916 Easter Rising.
The FORFHÓGRA ceremony will include the reading of the 1916 Proclamation and the performance of appropriate significant songs and music.
Copies of the Proclamation will be presented at each FORFHÓGRA event to seven people who have given significant service to their community and nation, and also to relatives of 1916 participants.

 

Cuirfidh na 420 brainsí de Chomhaltas go domhanda, 44 Fleadhanna Ceoil, agus os cionn 50 ionaid Seisiún ceiliúradh FORFHÓGRA i láthair le comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916.
Is é a bheidh sa cheiliúradh FORFHÓGRA seo ná go léifear Forfhógra 1916, agus go ndéanfar cur i láthair ar amhráin agus ceol oiriúnach le brí.
Bronnfar cóipeanna don Fhorfhógra, ag gach ionad ina mbeidh sé ar siúl, ar sheachtar daoine a bhfuil seirbhís thabhachtach tugtha acu dá bpobal agus don náisiún, agus dóibh siúd a bhfuil gaol acu le rannpháirtithe 1916.